26 Січня, 2018

Літотрипсія

Літотрипсія

Літотрипсія – це медична процедура, метою якої є фізичне руйнування каменів та інших твердих побічних утворень в тілі людини. Такими об’єктами є ниркові камені, камені сечоводу, камені сечового міхура, камені у жовчевих шляхів, вірсунгової протоки підшлункової залози та ін..

Літотрипсію розділяють на екстракорпоральну  ( позатілесну)  та інтракорпоральну ( при введенні в тіло людини ендоскопічних апаратів та через них  підведення безпосередньо до каменя літотриптора-лазерного волокна і т.д.).

Принцип дії екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії

Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія – це трансмісія сфокусованих високоенергетичних сил через тканин живого організму, без помітного пошкодження тканин, для фрагментації каменів.

В електрогідравлічному екстракорпоральному літотрипторі ударна хвиля утворюється з допомогою підводного іскрового розряду. При цьому енергія. Яка зберігається у конденсаторі, реалізується за дуже короткий час. Таким чином між електродами виникає дуга, за рахунок якої приблизно протягом 1мкс іде випаровування рідини, оточуючи траєкторію дуги, і утворюється щось подібне на плазму. В результаті цього виникає вибухоподібне закипання рідини. За рахунок  швидкого випаровування в оточуючій рідині виникає ударна хвиля, яка розповсюджується подібно циліндричній хвилі. Ударна хвиля, яка генерується у фокальній точці F1, симетричного напівеліпсоїда, відображається від еліптичних стінок та фокусується в 2-ій фокальній точці F,яка скеровується на конкремент, який підлягає дробленню.

В п’єзоелектричному екстракорпоральному літотрипторі зовнішнє електричне поле проходить через кристал із п’єзоелектричної речовини і змінює його форму. Ця зміна кристала продукує зміну тиску води що генерує ударну хвилю. Тискова хвиля в генераторі є результатом повернення кристала до первинної форми.

В електромагнітному екстракорпоральному літотрипторі електричний струм, проходячи по катушці з провідника, генерує магнітне поле яке втягує та відпускає мембрану яка штовхає воду і генерує ударну хвилю.

На сьогодні сконструйовано більше 20-ти типів дистанційних літотрипторів.

Параметри екстракорпоральної літотрипсії

Акустичні хвилі, що застосовуються в цій медичній процедурі, характеризуються цілим ряд різноманітних показників. Найважливішими серед них є:

– Показник максимального тиску у фокусі ударної хвилі. Ця величина досягає 100 МПа (мегапаскалів).

– Час, за який тиск зростає до максимуму. Як правило, це не більше 10 нс (наносекунд) в більшості приладів.

– Максимальне значення розтягуючих напружень в імпульсі. Переважно, цей показник сягає рівня 10-15% максимального рівня тиску.

– Рівень повної акустичної енергії, який необхідний для розрушення каменя

– Діапазон частот в спектрі імпульсу хвилі.

Види літотрипсії

Цю процедуру поділяють на безконтактну та контактну. Безконтактна (її ще називають екстракорпоральною або дистанційною) – станом на сьогодні є частіше застосовуваною. Її рекомендують до здійснення за винятком, коли є протипоказання. Вона проводиться без надрізів чи ендоскопічних інструментів. При контактному, або інтракорпоральному методі літотрипсії безпосередньо до каменя підводять  електрод, лазерне волокно і т.д. через ендоскопічне обладнання-цистоскопи,уретероскопи,нефроскопи.

Незважаючи на різноманітність видів літотрипсії, мета залишається одна-зрунувати камінь і видалити уламки через природні сечовидільні шляхи без відкритого оперативного втручання.

Показання

Екстракорпоральну літотрипсію рекомендують до застосування у випадках, коли конкременти більші за розмірами, ніж діаметр сечоводів чи уретри. Тобто мова йде про випадки, коли камені сягають від 0,5 см. до 2,0 см..

Інтракорпоральну в т.ч. лазерну літотрипсію  каменів нирок ( операція PCNL) проводять при каменях розмір яких перевищує 2,0 см., кораловидних каменях які виповнюють порожнисту систему нирки. Для цього застосовують жорсткий нефроскоп який вводять в порожнисту систему нирки шляхом черезшкірного доступу-проколу з евакуацією уламків через анплац. Також інтракорпоральна літотрипсія  в т.ч. лазерна застосовується для каменів сечоводу  (операція URS) коли екстракорпоральна не є ефективною або екстракорпоральну літотрипсію провести неможливо.

Протипоказання до екстракорпоральної літотрипсії:

  • При кораловидних каменях в нирках
  • При вагітності
  • При аневризмі аорти
  • При наявних новоутвореннях в організмі
  • При наявних кистах нирок на шляху ударної хвилі
  • При порушенних процесах згортання крові
  • При наявності кардіостимулятора в пацієнта
  • При аномаліях кісток
  • При гострих інфекційних захворюваннях